Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2011

malaaa
12:36
Pozwól naprawić mi to co we mnie zepsute,
a będę Twój kiedy tylko pokonam smutek.
— Małpa - "Pozwól mi nie mówić nic"
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viailoveyou iloveyou
malaaa
12:34
2246 a7df
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viailoveyou iloveyou

September 09 2011

malaaa
18:23
pokonywaliśmy razem góry, a potknęliśmy się o kamień
Reposted fromkredka kredka viaonlydreams onlydreams
malaaa
18:23
pomyśl chwilę jak często tak się dzieje, że konkretnym chwilom w życiu dajesz tytuły piosenek
— eldo
Reposted fromschiza schiza viaonlydreams onlydreams
malaaa
18:19
1219 1487
Reposted fromretaliate retaliate viaonlydreams onlydreams
malaaa
18:19
0291 7b28
Reposted fromspaghetti spaghetti viaonlydreams onlydreams
malaaa
18:19
9554 7a2f
Reposted fromkarambol karambol viaonlydreams onlydreams

August 29 2011

malaaa
21:37
7953 47d9
Reposted fromeazyi eazyi viailoveyou iloveyou
malaaa
21:37
2576 8d7d
Reposted fromretaliate retaliate viailoveyou iloveyou
malaaa
21:21
Tak naprawdę nie liczą się słowa, ważniejsze są gesty i uczucia.
Reposted fromloveshack loveshack viailoveyou iloveyou
malaaa
21:21
6133 949e
Reposted fromretaliate retaliate viailoveyou iloveyou
malaaa
15:14
3698 cf90
Reposted frommaybeyou maybeyou
malaaa
15:14
7381 bce8
Reposted frommaybeyou maybeyou
malaaa
15:14
2908 995f
Reposted frommnu mnu viamaybeyou maybeyou
malaaa
15:13
Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać.
— E. Orzeszkowa
Reposted fromzazu zazu viamaybeyou maybeyou
malaaa
15:13

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viamaybeyou maybeyou
malaaa
15:06
malaaa
15:05
6665 8bbd 500
Reposted fromIzzabel Izzabel viamaybeyou maybeyou
malaaa
11:36
Play fullscreen
Make me wanna die...
Reposted bykarolinaprzybylathekillerinthecrowd
malaaa
10:24
Patrzę na siebie w lustrze i pytam: "kim jesteś?"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl